Indie

Trans-Indie

Download article as PDF  IGA BIELAWSKA Transseksualizm okre?la si? [1] jako form? zaburzonej identyfikacji i roli p?ciowej. To niezgodno?? mi?dzy psychiczn? identyfikacj? z dan? p?ci?...More

974 0