Azja Południowo-Wschodnia

Trans-Indie

 IGA BIELAWSKA Transseksualizm okre?la si? [1] jako form? zaburzonej identyfikacji i roli p?ciowej. To niezgodno?? mi?dzy psychiczn? identyfikacj? z dan? p?ci? a biologiczn? budow? cia?a,...More

976 0