Libia

Co z tym NATO?

Download article as PDF ANNA DZIUBDZIELA   Na pocz?tku XXI wieku Sojusz Pó?nocnoatlantycki ewoluowa? z roli europejskiego, w stron? globalnego gwaranta bezpiecze?stwa. Przyj?? na siebie...More

1381 1