Bliski Wschód wrze, a co na to ONZ?

1848 6
ZUZANNA BARTOL

Szanowni delegaci Rady Bezpiecze?stwa, europejscy ministrowie spraw zagranicznych i Wysoka Przedstawicielko, przemoc w Libii musi si? sko?czy?. Tak zaczyna si? internetowy list, który podpisa?o ju? prawie ?wier? miliona osób, a co minut? podpisuje kolejne trzysta. Z inicjatyw? wyszed? portal avaaz.org, zajmuj?cy si? polityczn? mobilizacj? internautów, a wiadomo?? o petycji rozprzestrzenia si? po sieci za pomoc? Facebooka, Twittera i maili. Mo?na prorokowa?, ?e za?o?ony pu?ap 500 tysi?cy wys?anych listów zostanie osi?gni?ty do wieczora.

Czego domagaj? si? internauci? Konkretnych i daleko id?cych decyzji, które mog?yby powstrzyma? dalszy rozlew krwi w Libii. Czyli mniej wi?cej tego, co jak pokazuje historia spo?eczno?? mi?dzynarodowa rzadko kiedy jest w stanie doprowadzi? do skutku.

Petycja wzywa do utworzenia strefy zakazu lotów nad Libi? z wy??czeniem pomocy humanitarnej (aby zapobiec bombardowaniom t?umów z powietrza), zamro?enia aktywów Kadafiego i jego rodziny, przedsi?wzi?cia ostrych sankcji przeciwko re?imowi i wszcz?cia mi?dzynarodowego post?powania przeciwko wojskowym odpowiedzialnym za zabójstwa Libijczyków. Na razie jednak ani Rada Bezpiecze?stwa (zw?aszcza tradycyjnie sprzeciwiaj?cy si? ingerencji w sprawy wewn?trzne pa?stw Rosja i Chiny), ani Unia Europejska nie sk?aniaj? si? do takich kroków. We wtorek, na posiedzeniu RB dyskutowano po raz pierwszy na temat Libii, wtedy te? po raz pierwszy w ogóle pojawi?a si? na posiedzeniu Rady kwestia arabskiego przedwio?nia ludów. O ile jednak zdarzenia w Tunezji i Egipcie nie by?y najwyra?niej do?? krwawe i dramatyczne, aby zajmowa?a si? nimi ta instytucja, o tyle wypowiedzi Kadafiego, odczytywane jako de facto zapowied? wojny z w?asnym ludem, wywo?a?y  reakcj?.

Trudno powiedzie? jaki wp?yw na instytucje onzetowskie, stworzone i wyposa?one w swoje prerogatywy 65 lat temu, b?d? mieli ludzie zrzeszeni dzi?ki nowoczesnym mediom. To chyba troch? tak, jakby próbowa? wystrzeli? w kosmos maszyn? parow?. Równie? Unia Europejska, mimo ci?g?ych reform swojej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpiecze?stwa, nie jest w stanie efektywnie jej wykorzystywa?. Do?wiadczenia palesty?skie i ba?ka?skie pokazuj?, ?e spo?eczno?? mi?dzynarodowa zwleka zazwyczaj zbyt d?ugo, a rozlew krwi tamuje dopiero interwencja ameryka?ska.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

6 komentarzy on "Bliski Wschód wrze, a co na to ONZ?"

 1. Basia Marcinkowska

  Faktem jest, że portale społecznościowe odgrywają ogromną rolę w “Przedwiośniu”. To już nie prasa, a właśnie one stanowią główny nośnik informacji… Znak czasów…

 2. Basia Marcinkowska

  No i druga kwestia: odwieczne pytanie: sprawy wewnętrzne państwa czy już zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego? Przeczytawszy artykuł w Mondzie moją pierwszą reakcją było: Dopiero teraz się spotykają? czym jest jednak kilka manifestacji? Nawet jeśli rozprzestrzeniają się z jednego kraju do drugiego… zdecydowanie ciekawa kwestia do przedyskutowania 😛

 3. Rafał Bill

  Co do tamowania rozlewu krwi przez USA, to miałbym sporo zastrzeżeń, chociaż faktycznie oni zazwyczaj najchętniej wysyłają swoje wojska.

 4. Mateusz Popiołek

  a ja wam powiem, że mam duży problem z całą tzw. zimą ludów arabskich 😉
  … przy całej swojej sympatii dla ludu libijskiego.. jakim prawem ludzie manifestujący na ulicach mają obalać władzę? Czy ktoś, np. czciciele demokracji zdali sobie sprawę, że to nawet nie musi być większość, ba, to może być mały procent, jednak na tyle zdeterminowany/zorganizowany by wyjść na ulice i się głośno domagać zmian. Nawet kilkusettysięczna manifestacja w kraju gdzie mieszka kilkadziesiąt milionów ludzi, to przecież niewiele. A my narzekamy na najezdy górników i pielęgniarek na Warszawę 😉

 5. S.

  W pięknym świecie żyje urocza autorka tekstu. “Doświadczenia palestyńskie i bałkańskie pokazują, że społeczność międzynarodowa zwleka zazwyczaj zbyt długo, a rozlew krwi tamuje dopiero interwencja amerykańska.” Zazdroszczę jej – w pewnym sensie oczywiście. Niestety w moim świecie interwencje amerykańskie nie tamują rozlewu krwi.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *