Stosunki grecko-macedońskie, czyli konflikt sąsiedzki o nazwę

2526 1
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

W czwartek 17 grudnia 2015 r. z oficjalną wizytą w Grecji przebywał Nikoła Poposki – Minister Spraw Zagranicznych Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Była to pierwsza tego typu wizyta od 15 lat[1], ale jak się zapowiada – nie ostatnia, gdyż obie strony wyraziły zamiar nawiązania blokowanej od lat przez dyplomatyczne spory współpracy politycznej. Współpraca dotyczyć ma m.in. kwestii uchodźców, ale także sektorów gospodarki, turystyki oraz edukacji.

Oznaki ocieplenia w stosunkach grecko-macedońskich wzmogły spekulacje w prasie polskiej i zagranicznej odnośnie postępu w rozmowach  na temat oficjalnej nazwy Macedonii.  Jednak ubiegający się o reelekcję w nadchodzących wyborach parlamentarnych (kwiecień 2016 r.) macedoński premier Nikoła Gruewski, w trakcie swych dotychczasowych dziewięcioletnich rządów, budował politykę opartą na nacjonalizmie i sprzeciwie wobec greckich żądań zmiany nazwy państwa. Podczas wizyty Nikoła Poposki zaznaczył, że – FYROM pragnie „rzeczywiście dobrych stosunków z Grecją”, ale w kwestii nazwy „istnieją zasadnicze różnice stanowisk między obu państwami”. Ponadto Premier Macedonii w swoim oficjalnym wystąpieniu ogłosił, że wszelkie spekulacje na temat zmiany nazwy Republiki Macedonii są nieuzasadnione.[2]

Spór grecko-macedoński, rys historyczny

Od czasu ogłoszenia niepodległości Macedonii na początku lat dziewięćdziesiątych, Republika Grecji wiedzie z tym krajem spór o nazwę państwa. Głównym element konfliktu jest sprzeciw Grecji wobec używania nazwy Macedonia przez rząd w Skopje, argumentując to greckim pochodzeniem nazwy, która nie powinna być używana w odniesieniu do innego państwa. Nawiązywanie do symboli narodowych starożytnej Macedonii oraz jej tradycji spowodowało oburzenie w Grecji, gdyż uznawane są one za element greckiego dziedzictwa narodowego[3]. Zdaniem Greckiego rządu, używanie nazwy Macedonia kryje w sobie możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia[4]. Ponadto strona grecka wskazuje, że sytuacja ta prowadziłaby w wielu krajach do dyskryminacji tradycyjnych, wytwarzanych w Grecji produktów, noszących w nazwie przymiotnik macedoński, pochodzących właśnie z regionu historycznej greckiej Makedonii.

Spór ten doprowadził do nałożenia na Macedonię przez Grecję embarga handlowego oraz greckiego weta względem wejścia Macedonii do NATO. W 1995 roku na mocy porozumienia Macedonia zgodziła się zostać uznana pod nazwą Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, wprowadziła do konstytucji zapis podkreślający brak roszczeń terytorialnych wobec sąsiadów oraz zmieniła flagę[5].

Niemniej jednak spór o nazwę oraz mniejszości macedońskie w Grecji[6] trwa nadal. Efektem konfliktu jest blokowanie przez Grecję macedońskich starań o członkostwo w NATO, czy Unii Europejskiej. Obecnie, część państw wycofała się z poparcia dla Grecji i uznaje FYROM pod nazwą Republika Macedonii – wśród nich Polska, a także czterech z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ: Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Nazwa nie jest najważniejsza

Konflikt o nazwę i związane z nią aspekty może toczyć się jeszcze bardzo długo między Grecją
a Macedonią. Jednak wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Macedonii pokazuje, że w obliczu wspólnego problemu, jakim jest napływ uchodźców do obu krajów, państwa te potrafią ze sobą współpracować. Poza tym, zapowiedź dalszej współpracy w sektorze gospodarki, turystyki i edukacji pozwala sądzić, że współpraca ta może być trwała i stabilna, mimo że budowana małymi krokami.


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

1 komentarz on "Stosunki grecko-macedońskie, czyli konflikt sąsiedzki o nazwę"

  1. Dimitris /Grecja

    Konflikt jest o ewidentnie roszczenia historyczne i terytorialne. Nazwa to kwestia wtórna – twierdzą wszyscy główni greccy politycy, wszystkich obecnych w greckim parlamencie opcji.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *