Kolejna „Agora” za nami!

1351 3
WOJCIECH GIL, KSSM UJ

agora plakatW dniu 6 marca odby?a si? trzecia dyskusja w ramach projektu „Agora XXI wieku”, organizowanego wspólnie przez Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ oraz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych. Motywem przewodnim debaty by?a wspó?czesna lewica i prawica w Polsce. Na pytanie, czym s? owe dwa nurty polityczne odpowiadali zaproszeni go?cie, którymi byli: Marcin Chmielowski (Stowarzyszenie KoLiber), Micha? Ciechowski (Prawo i Sprawiedliwo??), Pawe? Musia?ek (Klub Jagiello?ski) oraz Piotr Pleba?czyk (Ruch Palikota).

Agora; lewica i prawica

Ró?norodno?? ?rodowisk politycznych oraz intelektualnych z których wywodz? si? prelegenci, pozwoli?a na szerok? wymian? pogl?dów oraz za?o?e? wed?ug których opisywa? nale?y tytu?owe poj?cia, czyli wspó?czesn? lewic? i prawic?. Nast?pnie podczas rozmowy poruszono takie kwestie jak udzia? pa?stwa w gospodarce oraz ?yciu spo?ecznym wed?ug poszczególnych ideologii, czyli libertarianizmu, lewicy, konserwatyzmu oraz prawicy. Omówiono tak?e temat dualizmu i warto?ciowania podzia?u na kwestie spo?eczne i gospodarcze.

Agora v. 2; lewica i pprawica

Ostatnie pytanie odnosi?o si? do wspó?czesnej sceny politycznej, czyli do opisania przez ka?dego prelegenta na ile partie, z których wywodzili si? nasi prelegenci (PiS oraz RP) s? lewicowe, prawicowe oraz w jaki sposób rozumiej? poj?cie wolno?ci.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

3 komentarzy on "Kolejna „Agora” za nami!"

  1. Watpie, czy bylaby bardziej przekrojowa, wszak polska scena polityczna jest dosc… nieokreslona, wiec dyskusja zeszlaby na manowce.
    Czy mozna liczyc na jakas dluzsza relacje, jakie wnioski mozna bylo wyciagnac z debaty?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>