Ukraina

Ukraina po wyborach

Download article as PDF JAKUB BRZESZCZAK* W cieniu ostatnich wyborów prezydenckich w USA, które przyci?ga?y uwag? ?wiatowych mediów, Ukraina wybiera?a przedstawicieli do nowego parlamentu. Najwi?ksz?...More

872 2