Ahoj! Od 1 lipca Polska u sterów na Bałtyku!

968 0
ANITA SĘK

rpmb logoOd 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Polska po raz trzeci w historii sprawuje przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). Organizacja, która powstała w 1992 r. w Kopenhadze na kanwie polsko-szwedzkiej inicjatywy środowiskowej z 1990 r., reguluje współpracę międzyrządową w regionie Morza Bałtyckiego. Jej członkami, poza Polską, są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, a także Islandia, Norwegia; członkiem jest również Unia Europejska. Czego możemy się spodziewać po polskiej prezydencji?

W zeszłym roku, do pięciu długoterminowych priorytetów przyjętych przez RPMB (ochrona środowiska, rozwój gospodarczy, energetyka, edukacja i kultura, bezpieczeństwo cywilne i tzw. wymiar ludzki) dołożono kolejne trzy: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna oraz bezpieczny region. W związku z tym, jako swoje najważniejsze cele na najbliższy rok Polska obrała: zrównoważony rozwój, kulturę (hasło „kreatywność + współpraca= rozwój”) oraz ochronę ludności.

W interesie Polski jest, by popchnąć ku realizacji traktowane dotychczas dosyć „po macoszemu” projekty inwestycyjne dotyczące połączeń energetycznych (LitPolLink), kolejowych (RailBaltica) i samochodowych (ViaBaltica) z państwami bałtyckimi – a przede wszystkim z naszym sąsiadem, Litwą. Unia Europejska już zapowiedziała ich hojne wsparcie finansowe.

Objęcie przewodnictwa przez Polskę poprzedziła bezprecedensowa ofensywa dyplomatyczna. Poszczególni wiceministrowie spraw zagranicznych, każdy w zakresie swoich właściwości, zwłaszcza Henryka Mościcka-Dendys oraz Artur Nowak-Far, angażowali się w liczne inicjatywy promujące RPMD i wkład Polski w działalność tej organizacji. W samym tylko czerwcu miały miejsce m.in.: konferencje prasowe i naukowe, w tym z udziałem Dyrektora Generalnego Sekretariatu RPMB Jana Lundina; spotkanie z korpusem dyplomatycznym placówek akredytowanych w Warszawie; wizyta studyjna dla dziennikarzy z państw regionu; VI Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego na Łotwie; tydzień polityczny Almedalen w Szwecji. Uruchomiono też (szkoda, że tylko polskojęzyczny) portal www.baltyk.msz.gov.pl oraz zaprezentowano wyłonione w konkursie logo, symbolizujące nie tylko falę Bałtyku i polskie wybrzeże, ale także – zdaniem twórców – zakrzywiony nos orła z polskiego godła narodowego…

Co więcej, jednocześnie z przewodnictwem w RPMB, pomorskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, Fundacja M.A.P.A. Obywatelska oraz Stowarzyszenie BISER, będące polskim Focal Point w Baltic Sea NGO Network) przejęły od estońskich społeczników koło sterowe, symbolizujące koordynację w Sieci Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego.

Dzięki temu, że Rada Państw Morza Bałtyckiego skupia się na technicznych kwestiach współpracy, a nie na polityce sensu stricto, stanowi ona de facto jedno z ostatnich w Europie – jeśli nie ostatnie – otwarte forum dialogu z Rosją. Co nie oznacza, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego nie są poruszane podczas corocznych spotkań ministerialnych lub szczytów szefów państw i rządów. Nie sposób bowiem negować implikacji dla regionu wynikających z odmiennego postrzegania przez Zachód i Rosję konfliktu na Ukrainie, czy decyzji rosyjskiej prokuratury sprzed kilku dni o rozpoczęciu śledztwa w sprawie zbadania legalności przyznanie niepodległości republikom bałtyckim przez ZSRR . Z tego wynika, że ta szczególna platforma komunikacji, jaką oferuje RPMB, jest dziś Europie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek od czasu zakończenia „zimnej wojny”. Obyśmy potrafili mądrze wykorzystać szansę, jaką przewodnictwo w organizacji niesie zarówno dla naszego kraju, jak i całego regionu.


Przeczytaj też:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
CII's Founding Member. Graduated from the Department of EU International Relations and Diplomacy, College of Europe in Bruges (Belgium) and in International Relations from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). LLP ERASMUS stipend on the University of Vienna. In years 2012-2013 Marie Curie Researcher on EU External Action in a think tank Trans European Policy Studies Association based in Brussels. Trainee i.a. in the European Commission (Cabinet of Š. Füle, Commissioner for ENP and Enlargement), Polish MFA, European Parliament and Embassy of the Republic of Poland in Moscow. Honourable member of the International Relations Students’ Association of the Jagiellonian University.

Brak komentarzy on "Ahoj! Od 1 lipca Polska u sterów na Bałtyku!"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>