Recenzja: Tożsamość narodowa Białorusinów

809 0
MARTA MAKOWSKA

znakTożsamość narodowa jest złożonym zjawiskiem i wymyka się prostym definicjom, w które próbują wkładać ją politycy. Tożsamość (a raczej tożsamości) Białorusinów, to jeden z kilku tematów listopadowego numeru krakowskiego miesięcznika „Znak”, który trafił w ostatnich dniach do Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Sąsiadująca z Polską Białoruś różni się od naszego kraju pod wieloma względami, co czyni ją fascynującym przedmiotem zarówno analiz politycznych, jak i podróży kulturalnych i przyrodniczych. Jak pisze w tekście „Paradoksy poradzieckiej hybrydyzacji” Nelly Bekus, projekt narodu białoruskiego został sformułowany przez białoruską opozycję polityczną i narodową inteligencję zaledwie w latach 90. dwudziestego wieku. To bardzo niedawno.

Portret współczesnych Białorusinów jest nie mniej różnorodny niż ich bogata historia, z którą, jak wiele nacji regionu post-radzieckiego, zmagają się na co dzień. W społeczeństwie brak jest zgody co do jednoznacznej oceny radzieckiego dziedzictwa, chociaż ta kłopotliwa przeszłość powoli odnajduje swoje miejsce w pamięci obywateli. Jak pisze Nelly Bakus:

Dwujęzyczność na Białorusi traktuje się na różne sposoby. Nie tylko jako przejaw zacofania narodowego Białorusinów, którzy chętnie porzucili swój język na rzecz rosyjskiego, ale również jako przejaw wielojęzyczności i wieloetniczności, która cechowała naród białoruski od stuleci.

Więcej zadr w białoruskiej tożsamości dostrzega autor innego tekstu w numerze, Siarhej Chareuski, białoruski artysta i kulturoznawca, który za jedną z ważniejszych cech osobowościowych Białorusinów uważa zdolność do kolaboracji, oportunizm i zgodność, które zapisane są, jego zdaniem, w białoruskim kodzie kulturowym. Jednocześnie dostrzega szansę na „westernizację” swojego kraju, która docelowo pomoże wyrwać się społeczeństwu z poczucia tymczasowości miejsc i zdarzeń.

Dobór tekstów listopadowym numerze Miesięcznika „Znak” nie pozostawia czytelnika z łatwymi odpowiedziami na temat naszego wschodniego sąsiada. I właśnie w tym tkwi siła tych tekstów pobudzająca wyobraźnię i skłaniająca do stawiania kolejnych pytań.

Miesięcznik „ZNAK”, nr 726, listopad (11), 2015 Kraków

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Marta Makowska

Marta Makowska -€“ doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Magister politologii Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Przez ponad trzy lata działaczka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris). Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Menedżerów III Sektora” z zakresu zarządzania NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Obszary zainteresowań: Bliski Wschód i Afryka Północna, Unia Europejska, Turcja, Francja, wybrane aspekty filozofii XX wieku. kontakt: marta.makowska(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Recenzja: Tożsamość narodowa Białorusinów"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>