Niewidzialny wróg czy aktywny uczestnik – jaki jest charakter współczesnego państwa? Relacja z debaty

703 0
Wojciech Gil (KSSM UJ)

W dniu 15 maja 2012r. odby?a si? druga debata w ramach projektu Agora XXI wieku. Tematem dyskusji, zorganizowanej przez Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ oraz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych by? charakter wspó?czesnego pa?stwa. Wydarzenie by?o komplementarne wobec pierwszej ods?ony Agory, podczas której debatowali?my  na temat neoliberalizmu ekonomicznego. Uczestnicy postarali si? udowodni? swoje tezy, czy wed?ug nich owe pa?stwo bardziej przypomina „niewidzialnego wroga” czy „aktywnego uczestnika”. 

Dyskusja, która mia?a miejsce w „Cudownych latach” dotyczy?a szeregu w?tków: od zarysowania roli pa?stwa we wspó?czesnej gospodarce rynkowej, poruszaj?c m.in. kwesti? tzw. „umów ?mieciowych”, a ko?cz?c na ingerencji w?adz w kwesti? obyczajowo?ci. Szerokie spektrum prelegentów pozwoli?o na obszern? konfrontacj? pogl?dów oraz merytoryczn? wymian? argumentów.

W wydarzeniu udzia? wzi?li: Bart?omiej Gr?dziel (Stowarzyszenie DobryByt), Pawe? Musia?ek (Klub Jagiello?ski), Miko?aj Rysiewicz (Fundacja Instytut Aurea Libertas) oraz Olgierd Sroczy?ski (Instytut Misesa). Dyskusj? moderowa? Wojciech Gil (KSSM UJ). W debat? czynnie zaanga?owali si? równie? przedstawiciele publiczno?ci. Zapraszamy do obejrzenia fragmentu wydarzenia:

[youtube=http://youtu.be/-MUL_J0wgxc]

Oraz do zapoznawania si? na bie??co z informacjami na facebookowym fanpage’u dotycz?cymi projektu Agora XXI wieku.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Brak komentarzy on "Niewidzialny wróg czy aktywny uczestnik – jaki jest charakter współczesnego państwa? Relacja z debaty"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>