W bibliotece CIM… „Rosyjska siła…”

1090 4
TOMASZ PAWŁUSZKO

Wydana niedawno książka Tomasza Grabowskiego pt. Rosyjska siła. Siły zbrojne i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2010 to jedna z najciekawszych i najbardziej kompleksowych spośród polskich monografii poświęconych politycznemu znaczeniu sił zbrojnych Rosji. Publikacja jest zarazem jednym z nielicznych głosów badaczy młodego pokolenia w tej dziedzinie. Tomasz Grabowski jest jednym z członków założycieli Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Recenzowana książka wyróżnia się przejrzystą konstrukcją. Analiza dotyczy sensownie wybranych ram czasowych, pozwala to na spójną i rzetelną prezentację publikowanej treści. Praca omawia węzłowe problemy rosyjskiej polityki obronnej, przedstawia swoisty raport nt. stanu rosyjskich sił zbrojnych, a także w sposób kompetentny podejmuje kilka studiów przypadków (np. wojna rosyjsko-gruzińska, dialog rozbrojeniowy z USA, reforma armii rosyjskiej). Od strony warsztatowej autorowi udało się skutecznie uniknąć teoriopoznawczych pułapek zastawionych wokół sporów nt. ujmowania problematyki bezpieczeństwa. Przedmiotem badań uczyniono w książce przypadek polityki obronnej Rosji, konsekwentnie (i słusznie!) stroniąc od sporu pomiędzy ujęciem problematyki w niedopracowanych schematach pojęciowych bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa międzynarodowego. Narracja skupia się wokół problemu rosyjskiej kultury strategicznej oraz zagadnień dotyczących sił zbrojnych Rosji, pojmowanych jako wpływowa instytucja społeczna, niezbędne tło i instrumentarium rosyjskiej polityki obronnej. Dużymi walorami pracy pozostają z pewnością: rzetelne określenie problemów badawczych, przystępny język wywodu oraz wybór źródeł, co w pracach poświęconych Rosji i sprawom wschodnim jest znaczącym wyjątkiem. Grabowski szeroko cytuje liczne publikacje rosyjskojęzyczne, ze swobodą porusza się w materiale źródłowym, a jego argumentacja przemówi także do czytelnika nie zapoznanego wcześniej z tematyką rosjoznawczą. Autor przygląda się problemom rosyjskiej armii odnosząc się zarazem do skali całego społeczeństwa, co pozwala potraktować tę instytucję jako „miniaturę” Rosji jako takiej, z całą jej złożonością i specyfiką.

Nierzadkim zjawiskiem w polskich pracach politologicznych jest  brak ujęcia problemowo-teoretycznego. Autorzy są często „uwięzieni” w swoim języku pojęciowym, pisząc w sposób „mechaniczny”, uprzedmiatawiający i nieprzekonujący. Rosyjska siła zawiera jednak zarówno wiarygodną, przemyślaną koncepcję teoretyczną (próba ujęcia kulturologicznego wespół z analizą racjonalistyczną), jak i rezygnuje z narzucania czytelnikowi ustaleń autora jako „jedynych słusznych”. Czytelnik skonfrontowany z dużą ilością faktów, danych i opinii będzie w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w potrzebne argumenty.  Świadczy to o dużej funkcjonalności analizy Grabowskiego. Publikacja zachowuje charakter systematycznej monografii akademickiej, może ponadto z całą pewnością pełnić rolę głosu w dyskusjach eksperckich, będzie też cenną zdobyczą dla studentów, wykładowców oraz wszystkich zainteresowanych problemami współczesnej Rosji.

Recenzowana książka: T. Grabowski, Rosyjska siła. Siły zbrojne i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2010, Częstochowa 2011.

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Tomasz Pawłuszko

absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również w Budapeszcie. Były przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizator i uczestnik wielu konferencji i projektów naukowych w kraju i za granicą, autor kilkunastu publikacji, współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Zapalony turysta i rowerzysta, fanatyk koszykówki, zwolennik „ciągłego czytania”. Obszary zainteresowań: polityka zagraniczna RP, problematyka Europy Środkowej i Wschodniej, medialne i społeczne konstrukcje zjawisk politycznych, teoria stosunków międzynarodowych (konstruktywizm, postmodernizm), filozofia i teoria polityki.

4 komentarzy on "W bibliotece CIM… „Rosyjska siła…”"

  1. kontra

    książka jest wydana w bardzo małym nakładzie dla bibliotek, możliwe, że w najbliższym czasie będzie można kupić e-booka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>