EPS – Europejski PROBLEM Sąsiedztwa

1037 2
ANITA SĘK
 

W czwartek 7 kwietnia obradujący w Strasburgu Parlament Europejski przyjął rezolucję nt. przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS).

Manichejska tożsamość

Do czasu utworzenia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w 2004, archetypy kultury europejskiej były zawsze definiowane w sposób negatywny, poprzez zestawianie sprzeczności – antynomii: hellenistyczna Europa versus Azja, Europa rzymska przeciw barbarzyńskiej Północy, chrześcijańska Europa w walce z poganami i muzułmanami, Europa demokracji i praw człowieka w starciu z wartościami innych cywilizacji. Ten manichejski światopogląd w rzeczywistości zachował aktualność i nadal tożsamość i świadomość „my” jest często budowana w opozycji do „wy/oni”, co nie pomaga w przybliżaniu UE do jej sąsiadów.

United for

Z EPS UE rozpoczęła nową erę zastępowania konceptu „zjednoczeni przeciwko”, która prawie doprowadziła do zbudowania odciętej od reszty świata „twierdzy UE”, na rzecz pozytywnych motywacji „zjednoczeni dla”, promujących otwarcie na sąsiadów. Robert O’Brian, parafrazując/rozwijając koncepcję Francisa Fukuyamy, nazywa ten fenomen „końcem geografii” – deterytorializacją, zgodnie z którą w czasach globalizacji zarówno fizyczne jak i psychiczne granice pomiędzy krajami nie mają już większego znaczenia. Jean Monnet kiedyś powiedział, że „ukazując, jak poprzez instytucje jest możliwe zintegrowanie wysokorozwiniętych krajów, Wspólnota Europejska może być wzorem, jak budować lepszy i bezpieczniejszy świat”. Siłą UE jest jej soft power – moc cywilna, tzw. miękka/publiczna dyplomacja. EPS była, jest i będzie jej wyrazem.

EPS do naprawy

Niestety, jak wynika z ostatnich wydarzeń w naszym sąsiedztwie, zarówno w jego wschodnim, jak i południowym wymiarze, nastąpiły tąpnięcia, które ukazały kruchość unijnego zaangażowania w sąsiedztwo. W świetle „zimy ludów” tudzież „jaśminowej rewolucji” o charakterze domino – tunisami w Afryce Pn., czy zahamowań w implementacji reform demokratycznych na Białorusi, w Azerbejdżanie, na Ukrainie, zmiana paradygmatu z „najpierw stabilność” na „demokratyzację i prawa człowieka ponad wszystko” w unijnej polityce wydaje się konieczna. Koniec z udawaniem, że polityczne status quo, tj. utrzymywanie autorytarnych reżimów jest lepsze dla Europy i jej bezpieczeństwa.

Różniczkowanie

Oczywiście, każdy z krajów EPS jest inny, ale program zasadza się na dwóch zasadach: warunkowości (‚coś za coś’): fundusze pomocowe za reformy demokratyczne i wolnorynkowe oraz dyferencjacji krajów, z indywidualnym podejściem do każdego z nich (koncept: ‚Maroko nie jest Białorusią’). Pomimo różnic, większość krajów sąsiedztwa ma jednak wspólne cechy: ograniczona wolność albo jej brak oraz brak sukcesu modernizacyjnego. Dwa te zjawiska są ze sobą ściśle związane i wynikają z takich przesłanek, jak: niski dochód narodowy per capita, mono-gospodarka (surowce naturalne), analfabetyzm, niska pozycja kobiet w społeczeństwie, swoisty bagaż kulturowy (np. brak wolności religijnej), generalne okoliczności polityczne w regionie (konflikty zbrojne, terroryzm, raczej negatywny wynik inwestycji zagranicznych). Dlatego UE, dokonując rewizji EPS i proponując nowe rozwiązania, musi pamiętać o tym, by były one skierowane na uśmierzenie tych bólów. Przeznaczenie dodatkowych, ambitnych funduszy na zbudowanie stabilnego unijnego sąsiedztwa wydaje się nie do ominięcia, bowiem nie możemy pozwolić sobie na oszczędzanie w budowaniu bezpieczeństwa dookoła nas. Fundamenty EPS powinny więc być kontynuowane w postaci zasady warunkowości, współpracy zarówno bilateralnej, jak i multilateralnej oraz rozbudowane o dążenia do instytucjonalnej integracji, liberalizacji systemu wizowego, otwarcia europejskiego rynku (co mogłoby zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego, np. krajów Maghrebu mówi się o 1,5%) i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego w procesach bottom-up. Solidarność się opłaca, co udowadnia wyciągnięcie z polityczno-gospodarczego marazmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. I może wówczas, jak chciał już 20 lat temu w obliczu „Wiosny Ludów” i rozpadu Związku Radzieckiego Jacques Poos, ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Luksemburga i Przewodniczący Rady UE, ‚godzina Europy nadejdzie’.

Polskie Partnerstwo

Warto przypomnieć jeszcze pozycję Polski, adwokata kolejnych rozszerzeń Unii, która 1 lipca na pół roku obejmie Prezydencję w RUE, i która dwa lata temu wezwała państwa członkowskie w partnerstwie ze Szwecją do wzmocnienia wymiaru wschodniego EPS w postaci Partnerstwa Wschodniego. W obliczu aktualnych wydarzeń, rola Polski nabiera znaczenia symbolicznego: jako posiadająca historyczne doświadczenie transformacji systemu polityczno-ekonomicznego, może być dobrym przewodnikiem-wzorem zarówno dla wschodnich, jak i południowych sąsiadów UE w bieżącej polityce. Warszawa, chcąc zaistnieć jako dojrzały, ważny europejski gracz, powinna rozumieć obowiązki Prezydencji  i nie zostawić społeczeństw regionu Morza Śródziemnego samych sobie, skupiając się tylko na Wschodzie.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
CII's Founding Member. Graduated from the Department of EU International Relations and Diplomacy, College of Europe in Bruges (Belgium) and in International Relations from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). LLP ERASMUS stipend on the University of Vienna. In years 2012-2013 Marie Curie Researcher on EU External Action in a think tank Trans European Policy Studies Association based in Brussels. Trainee i.a. in the European Commission (Cabinet of Š. Füle, Commissioner for ENP and Enlargement), Polish MFA, European Parliament and Embassy of the Republic of Poland in Moscow. Honourable member of the International Relations Students’ Association of the Jagiellonian University.

2 komentarzy on "EPS – Europejski PROBLEM Sąsiedztwa"

  1. Pingback: Partnerstwo Wschodnie – polski sukces, czy porażka? | Eastbook.eu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>