World Economic Forum 2011

1395 5
RAFA? BILL

O forum w Davos mo?na pisa? ?le lub dobrze, w zale?no?ci od pogl?dów. Protagoni?ci systemu ?wiatowych rz?dów powiedz?, ?e oto wielcy ze ?wiata polityki i biznesu spotykaj? si?, by razem dyskutowa?, jak nam wszystkim, szarym obywatelom zglobalizowanego ?wiata, codziennie pracuj?cego na rzecz PKB swoich ojczyzn, ulepszy? ?ycie, by?my ju? nigdy wi?cej nie zaznali g?odu, ch?odu ani wojen. Kogo na tym spotkaniu nie b?dzie… Wystarczy powiedzie?, ?e b?d? wszyscy wa?ni. I b?d? rozmawia?.

Druga strona barykady, zazwyczaj oddzielona od Davos kilometrami drutu kolczastego i pa?kami prewencji, w postaci alterglobalistów, anarchistów i innych przeciwników „?wiatowego porz?dku” zapytana o zdanie nt. Davos, stwierdzi?aby z pewno?ci?, ?e mo?now?adcy wspó?czesnego ?wiata zjechali si?, by dzieli? na nowo tort, jakim jest nasz glob. Prawie jak w 1648, 1815 czy 1919 r. Ró?nica, ?e teraz nie trzeba prowadzi? wojen z u?yciem militariów, a wystarczy mie? bro? atomow? lub kilka funduszy hedgingowych, zdolnych dokona? du?ych ataków spekulacyjnych na dowoln? gospodark?.

Jak zosta?o powiedziane, o Davos mo?na pisa? dobrze albo ?le. Mo?na równie? nie pisa? w ogóle. Wydaje si?, ?e w 2011 r. media przyj??y w?a?nie tak? strategi?, w szczególno?ci polskie.

Ilo?? informacji nt. forum w Davos jest zadziwiaj?co ma?a. O ?wiatowym zlocie mo?na by?o us?ysze? najcz??ciej przy okazji zamachu na lotnisku Domodiedowo, gdy wyjazd Prezydenta Rosji, który mia? otwiera? ca?? imprez?, stan?? pod znakiem zapytania. Koniec ko?ców, Miedwiediew pojecha? i zacz??y si? 4 dni intensywnych dyskusji.

Oficjalnym tematem jest Ujednolicenie zasad dzia?ania w nowej rzeczywisto?ci. Praktycznie dyskutowana jest sytuacja po kryzysie i decoupling gospodarek ?wiatowych, w szczególno?ci chi?skiej. Pytanie tylko, czy nie za szybko zosta? og?oszony koniec kryzysu finansowego i czy naprawd? pot?ga CHRL ro?nie a? tak bardzo? Jednak s? to pytania otwarte, idealne na inny wpis.

Przegl?daj?c newsy w mediach nt. Davos, praktycznie nie mo?na znale?? nic przyci?gaj?cego uwag?. Najwi?cej sensacji wzbudzi?y prawdopodobnie s?owa Sarkozy`ego, który wreszcie powiedzia? to, o czym wszyscy my?leli od dawna – kryzys zosta? spowodowany chciwo?ci? korporacji finansowych. Oczywi?cie, najwi?ksze banki ?wiatowe przyj??y tak? informacj? z du?ym niezadowoleniem.

W?ród sk?pych informacji o Davos, jedna z nich jest naprawd? ciekawa, a dotyczy kosztów samej imprezy. World Economic Forum jest szwajcarsk? organizacj? non-profit, która jednak za cz?onkostwo w swoich szeregach pobiera tysi?ce dolarów. Wys?anie delegacji 5-osobowej na to ekskluzywne spotkanie to koszt ok. 1 mln dolarów. A gdy ju? jecha?, to trzeba przynajmniej zrobi? jaki? meeting. Koszt bankietu dla 60 osób to 8000 dolarów… za godzin?. Kolejne miliony mo?na by?oby wymienia? d?ugo. Polecam po prostu si?gn?? po ?ród?o tych informacji i przeczyta? o kosztach

Polska tak?e mia?a swoj? prezentacj? na czele z prezydentem Komorowskim, mówi?cym o Euro 2012. I to w dobie zaciskania pasa w Polsce i kolejnych podwy?ek podatków czy akcyzy. Ale do takich sprzeczno?ci zd??yli?my si? ju? przyzwyczai?. Jednak najbardziej celne pozostaj? s?owa ministra Nowaka:

Nie wiem dok?adnie co prezydent b?dzie robi? w Davos, szczerze powiedziawszy to nudna impreza. Nie zajmuj? si? tym wyjazdem, odpu?ci?em sobie to w tym roku

Lepiej zapyta?, co oni tam wszyscy robi? poza piciem szampana?

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Bill

Jest absolwentem kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest również uczestnikiem studiów III stopnia Wydziału Ekonomii UEK, przygotowując dysertację z zakresu metodyki transferu wiedzy. Działalność naukową uzupełnia pracą jako project manager i broker technologii. W wolnej chwili trenuje parkour i ultimate frisbee. Jego pełne portfolio można znaleźć na stronie http://rafalbill.blogspot.com/ Zainteresowania: otwarta innowacyjność, transfer technologii, klastering, makroekonomia, text mining, myśl wolnościowa.

5 komentarzy on "World Economic Forum 2011"

 1. Ja bym raczej zapytała: czy lepiej jest na Davos być, czy nie być? Wydaje się, że właściwie cokolwiek się dzieje, lepiej ‚być’. Ale zapytajmy inaczej: czy uczestnictwo w Forum gwarantuje BYT w światowej gospodarce? A może to nie ma znaczenia, czy tam się jest, czy nie?

 2. Rafał Bill

  Zapytajmy lepiej, po co robić te fora czy szczyty, skoro od 10 lat te same problemy są nadal nierozwiązane? Zdecydowanie lepiej sprawdzają się spotkania dwu- czy trójstronne. Taka prawda.

 3. Mateusz Popiołek

  wiesz kwestia utrzymywania kontaktów i tzw. ‚dobrej atmosfery’ w kręgach rządzących. Jak się znamy, lubimy i niejedną butelkę razem wypiliśmy, to dużo łatwiej nam się później porozumieć w doraźnych kwestiach.
  A czy Davos ma szansę naprawić świat oraz zlikwidować biedę i głód? To pytanie retoryczne :)

 4. Rafał Bill

  Czy politycy mają szansę naprawić świat, zlikwidować biedę i głód? To pytanie retoryczne, ale historia uczy, że polityka doprowadziła do całkowicie odmiennych skutków…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>