Redakcja


REDAKCJA


B.MarcinkowskaBarbara Marcinkowska (Redaktor naczelny) – absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ambasadzie RP w Paryżu. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie, stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu. Podczas studiów członkini i sekretarz Koła Naukowego UW Proyecto del Sur zajmującego się tematyką libero-amerykańską. W wolnych chwilach podróżuje i czyta o świecie.

Interesuje się historią dyplomacji, prawem międzynarodowym (zwłaszcza prawo dyplomatyczne i protokół dyplomatyczny), polityką zagraniczną i wewnętrzną Francji, Unią Europejską, Ameryką łacińską i państwami należącymi do Frankofonii.

kontakt: barbara.marcinkowska(at)centruminicjatyw.org


A.MalantowiczArtur Malantowicz (Za-ca redaktora naczelnego ) – koordynator Programu Azjatyckiego CIM (od VII 2012), pracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (2011), studiował także na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania, 2008-09) oraz na Uniwersytecie Jordańskim (Jordania, 2012-13). Odbywał staże m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2011) oraz w Delegacji UE w Ammanie (2013).

Obszary zainteresowań: stosunki międzynarodowe oraz wybrane zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie (konflikt izraelsko-arabski, proces pokojowy, problem uchodźctwa palestyńskiego), polityka zagraniczna państw arabskich, Jordania (historia, ustrój polityczny, polityka zagraniczna oraz proces demokratyzacji), polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu.

kontakt: artur.malantowicz(at)centruminicjatyw.org


K.MazurekKamil Mazurek (Koordynator CII Petersberg Series) – absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii (2010/2011). Członek Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, koordynator projektów „CII Petersberg series” i „CIM Advanced Studies”, a także redaktor naczelny biuletynu „Analizy CIM”. Współpracownik Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz portali „uniaeuropejska.org” i „stosunki.pl”. Autor artykułów naukowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa i Europy, a także monografii na temat Europejskiej Agencji Obrony.

Główne zainteresowania badawcze: przemysł i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA); bezpieczeństwo międzynarodowe i obronność (zwłaszcza Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE); system instytucjonalny UE; stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim; metodologia badań.

kontakt: kamil.mazurek(at)centruminicjatyw.org


Ania Dziubdziela, studentka V roku stosunków mi?dzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Mi?dzynarodowych UJ, stypendystka programu Erasmus na
Metropolitan University w Pradze, posiada australijski Diploma in Business. Sta?ystka w Centre for International Security Studies na Uniwersytecie w Sydney oraz praktykantka w MSZ. Wieloletnia cz?onkini Ko?a Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych UJ, w roku akademickim 2007/2008 cz?onkini zarz?du ds. PR)Obszary zainteresowa?:
– NATO
– II filar EU i EPBiO
– prawo mi?dzynarodowe
– interwencje humanitarne
– misje pokojowe

Artykuły publikowane na blogu Centrum Inicjatyw Międzynarodowych wyrażają poglądy autorów, a nie redakcji bloga albo Stowarzyszenia.


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.