Redakcja


REDAKCJA


B.MarcinkowskaBarbara Marcinkowska (Redaktor naczelny) – absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ambasadzie RP w Paryżu. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie, stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu. Podczas studiów członkini i sekretarz Koła Naukowego UW Proyecto del Sur zajmującego się tematyką ibero-amerykańską. W wolnych chwilach podróżuje i czyta o świecie.

Interesuje się historią dyplomacji, prawem międzynarodowym (zwłaszcza prawo dyplomatyczne i protokół dyplomatyczny), polityką zagraniczną i wewnętrzną Francji, Unią Europejską, Ameryką Łacińską i państwami należącymi do Frankofonii.

kontakt: barbara.marcinkowska(at)centruminicjatyw.org


A.MalantowiczArtur Malantowicz (Za-ca redaktora naczelnego ) – koordynator Programu Azjatyckiego CIM (od VII 2012), pracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (2011), studiował także na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania, 2008-09) oraz na Uniwersytecie Jordańskim (Jordania, 2012-13). Odbywał staże m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2011) oraz w Delegacji UE w Ammanie (2013).

Obszary zainteresowań: stosunki międzynarodowe oraz wybrane zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie (konflikt izraelsko-arabski, proces pokojowy, problem uchodźctwa palestyńskiego), polityka zagraniczna państw arabskich, Jordania (historia, ustrój polityczny, polityka zagraniczna oraz proces demokratyzacji), polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu.

kontakt: artur.malantowicz(at)centruminicjatyw.org


K.MazurekKamil Mazurek (Koordynator CII Petersberg Series) – absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii (2010/2011). Członek Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, koordynator projektów „CII Petersberg series” i „CIM Advanced Studies”, a także redaktor naczelny biuletynu „Analizy CIM”. Współpracownik Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz portali „uniaeuropejska.org” i „stosunki.pl”. Autor artykułów naukowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa i Europy, a także monografii na temat Europejskiej Agencji Obrony.

Główne zainteresowania badawcze: przemysł i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA); bezpieczeństwo międzynarodowe i obronność (zwłaszcza Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE); system instytucjonalny UE; stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim; metodologia badań.

kontakt: kamil.mazurek(at)centruminicjatyw.org


Ania Dziubdziela, studentka V roku stosunków międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, stypendystka programu Erasmus na
Metropolitan University w Pradze, posiada australijski Diploma in Business. Stażystka w Centre for International Security Studies na Uniwersytecie w Sydney oraz praktykantka w MSZ. Wieloletnia członkini Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, w roku akademickim 2007/2008 członkini zarządu ds. PR)Obszary zainteresowań:
– NATO
– II filar EU i EPBiO
– prawo międzynarodowe
– interwencje humanitarne
– misje pokojowe

Artykuły publikowane na blogu Centrum Inicjatyw Międzynarodowych wyrażają poglądy autorów, a nie redakcji bloga albo Stowarzyszenia.