Author > Kamil Ciborowski

Student filologii angielskiej z jęz. arabskim na Uniwersytecie Śląskim. Zainteresowania: Afganistan, najnowsza historia Bliskiego Wschodu, przemiany społeczne w świecie islamu.

Posts by Kamil Ciborowski