Author > Jan Szczepanowski

Jan Szczepanowski - absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i doktorant Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Interesuje się szeroko pojętym ładem międzynarodowym, historiozofią, bezpieczeństwem międzynarodowym i tematyką związaną ze Stanami Zjednoczonymi. W latach 1995-2000 przebywał w USA.

Posts by Jan Szczepanowski