Author > Anna Dziubdziela

absolwentka stosunków międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, stypendystka programu Erasmus na Metropolitan University w Pradze, posiada australijski Diploma in Business. Stażystka w Centre for International Security Studies na Uniwersytecie w Sydney oraz praktykantka w MSZ. Wieloletnia członkini Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, w roku akademickim 2007/2008 członkini zarządu ds. PR). Obszary zainteresowań: NATO, II filar EU i EPBiO, prawo międzynarodowe,interwencje humanitarne, misje pokojowe.

Posts by Anna Dziubdziela