Author > Anna Biernacka-Rygiel

Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Posts by Anna Biernacka-Rygiel

Grexit

Download article as PDF ANNA BIERNACKA-RYGIEL Dymisja prezydenta. Nieudane próby wyboru nowego. Rozwi?zanie parlamentu. Przedterminowe wybory parlamentarne. Wygrana Syrizy. Zawirowania na gie?dach europejskich. Wstrzymanie kolejnych...More

909 0