Podsumowanie „Agory XXI wieku”: Państwo w kryzysie, kryzys w państwie?

975 0
WOJCIECH GIL

163 grudnia w Krakowie odbyła się piąta debata w ramach organizowanego przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Inicjatyw Międzynarodowych projektu „Agora XXI wieku”. Tym razem, do przedyskutowania tytułowych problemów kryzysu w państwie, pomysłodawcy inicjatywy zaprosili przedstawicieli Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości (Marcin Chmielowski), Ruchu Młodych (Hubert Mamok), Klubu Jagiellońskiego (Paweł Musiałek) oraz Stowarzyszenia Młodych Demokratów (Jakub Przybylski). Za moderację debaty odpowiedzialny był twórca projektu, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rafał Bill.

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Jakub Przybylski rozpoczął swoje wystąpienie zdecydowanym zaprzeczeniem jakoby istniał w Polsce jakikolwiek kryzys. Dodał on, że pomimo występowania pewnych problemów w państwie, z racji zdezawuowania tytułowy termin nie jest właściwym określeniem. Przybylski, w odpowiedzi na pytanie o dalekosiężną wizję rozwoju przyznał, że istnieje jej faktyczny brak na poziomie państwowym, m.in. z powodu wytyczania już konkretnych ścieżek rozwoju przez Unię Europejską, a także przez niedobór organizacji eksperckich zajmujących się aspektami gospodarczymi i społecznymi. Za największy współczesny problem, reprezentant Młodych Demokratów uznał kryzys zaufania społecznego, na której to płaszczyźnie według niego termin „kryzys” jest już pojęciem adekwatnym.

Następnie głos w dyskusji zabrał przedstawiciel Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, który na samym początku odniósł się do tytułowego terminu kryzysu. Chmielowski podkreślił, że słowo „kryzys” może być często nadużywane w ogólnym kontekście Polski. Równocześnie zaznaczył on występowanie kryzysów w pewnych obszarach, m.in. na polu demografii, a także w aspekcie demokratycznego funkcjonowania instytucji państwa. Reprezentujący libertarianizm gość zaznaczył również, że aby uniknąć bądź zminimalizować problemy w kwestii planowania przez państwo, należy je wycofać z pewnych obszarów, szczególnie tam gdzie może być ono zastąpione przez prywatną inicjatywę. Chmielowski podkreślił, że na płaszczyznach gdzie nie da się zastąpić instytucji publicznych, należy je zbudować maksymalnie sprawne i skuteczne.

Agora5
plakat A2 TIFF

Przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego, Paweł Musiałek swoje wystąpienie oparł na sprawności instytucjonalnej państwa jako organizacji. Odpowiadając na pytanie moderatora czy mamy kryzys, Musiałek stwierdził raczej o nagromadzeniu spektakularnych porażek (m.in. podając przykład wyborów samorządowych w listopadzie czy wyjaśnienia przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem). Zaznaczając, że „spektakularne porażki” zdarzają się stosunkowo często, stwierdził on o borykaniu się przez Polskę z problemami systemowymi, które wiążą się m.in. z brakiem kompleksowej transformacji państwa, a także z niepostawieniem sobie do realizacji celów rozwojowych. Prelegent dodał również, że niski poziom sprawności instytucji wiąże się z ciągłym regresem jakości klasy politycznej.

Ostatni mówca – reprezentujący Ruch Młodych Hubert Mamok – podkreślił konieczność rozróżnienia terminów „kryzysu” a „problemu”. W swoim wystąpieniu zaznaczył on, że obecnie w Polsce potrzeba szerokich reform, m.in. systemu edukacji oraz oświaty. Mamok jako istotny problem wyznaczył nadmiar scentralizowania administracji publicznej, a jako odpowiedź na idee szerokiej prywatyzacji przeciwstawił on usprawnienie działania systemu oraz uproszczenie już obowiązujących przepisów i mechanizmów.

Agora5.1Moderator, kończąc dyskusję poprosił wszystkich prelegentów o zaprezentowanie w formie briefu recept na uniknięcie różnych form kryzysów. Według reprezentującego libertarianizm Marcina Chmielowskiego należy przede wszystkim największy nacisk położyć na wolność, bowiem to jej maksymalny zasięg w postaci wolnego rynku będzie w stanie zapewnić jak najlepszą przyszłość. Jakub Przybylski z Młodych Demokratów za najważniejszą wymienił konieczność zaangażowania się w sprawy publiczne wszystkich obywateli. Paweł Musiałek, jako przedstawiciel republikańskiego Klubu Jagiellońskiego zaakcentował potrzebę wytworzenia bodźca odpowiedzialności w społeczeństwie, umożliwiającego poprawę sprawności państwa, a Hubert Mamok, zamykający dyskusję podkreślił natomiast nieodzowność budowania instytucji przyjaznych dla ludzi, a także zaktywizowania społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez wprowadzanie budżetu obywatelskiego.

Wysoki poziom merytoryczny dyskusji i sprawdzony mode zapraszania gości z najbardziej aktywnych środowisk zajmujących się kwestiami państwa oraz gospodarki okazały się dużym sukcesem, przekładając się na wysoką frekwencję. Dziękując wszystkim uczestnikom, jako organizatorzy już z tego miejsca możemy zapewnić o kontynuacji projektu.


Przeczytaj też:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Brak komentarzy on "Podsumowanie „Agory XXI wieku”: Państwo w kryzysie, kryzys w państwie?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>