Szczyt NATO w Walii – historia zatoczyła koło

1557 1
KAROLINA LIBRONT
Source: http://natocouncil.ca/

Source: http://natocouncil.ca/

Szczyt NATO w walijskim Newport odbył się 4-5 września 2014 r. Zgodnie ze słowami uchwalonej deklaracji, sojusznicy obradowali w momencie kluczowym dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

Kwestia ukraińska

Po końcu zimnej wojny NATO długo musiało szukać swojego raison d’être. Sojusz ożywił się po odwołaniu do artykułu piątego w rezultacie ataków na World Trade Center w 2001 r. i interwencji w Afganistanie, nie były to jednak klasyczne działania zbiorowej obrony.

Zachowanie Rosji sprawiło, że w Europie po wielu latach znów pojawiła się wojna. Historia Paktu zatoczyła koło, a komentarze prasowe mówiły o jego „ponownym odkryciu” bądź „wymyśleniu na nowo”. Deklaracja szczytu nie pozostawia wątpliwości, że wydarzenia na Ukrainie są odbierane jako poważne zagrożenie: „Agresywne kroki Rosji przeciwko Ukrainie w fundamentalny sposób zakwestionowały naszą wizję jednej, wolnej i znajdującej się w stanie pokoju Europy”. Dalej przywódcy potępiają „w najostrzejszych słowach coraz dalej idącą i nielegalną interwencję wojskową Rosji na Ukrainie” oraz żądają wycofania rosyjskich sił z terenu Ukrainy oraz terenów przygranicznych. Wskazuje się, że Moskwa złamała prawo międzynarodowe oraz stanowi „poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego”. Sojusznicy podkreślili, że nie uznają nielegalnej aneksji Krymu. Ponadto, przyznano, że przemoc i brak bezpieczeństwa wywołane przez działania Rosji przyczyniły się do zestrzelenia malezyjskiego samolotu MH17 17 lipca 2014 r.

Lista zarzutów pod adresem Rosji jest długa i jednoznacznie zdefiniowana. Wyraźnie określone są również żądania w stosunku do Moskwy. Należy ocenić, że w tym zakresie zostały osiągnięte cele polskiej delegacji, która dążyła do uzyskania jasnego stanowiska. Media niemieckie donosiły, że wśród sojuszników panowała niezwykła jedność, w odróżnieniu od podejścia do operacji w Iraku czy Libii. Co więcej, przywódcy państw sojuszniczych uchwalili pomoc na rzecz Ukrainy w wysokości 15 mln euro. Jest to niewielka kwota, jednak jej znaczenie jest symboliczne. Dodatkowe wsparcie finansowe będzie negocjowane bilateralnie. Niedługo pod Lwowem zaczną się też wspólne ćwiczenia wojskowe, jednostki NATO nie mogą być jednak użyte w ewentualnych walkach na wschodzie kraju.

Jednocześnie należy podkreślić, że oprócz twardych słów pod adresem Moskwy, Pakt nie zdecydował się na udzielenie Ukrainie pomocy wojskowej. Tuż przed szczytem jeden z wysokich rangą urzędników NATO podkreślił, że w sensie militarnym Ukraina przegrała wojnę.

Walka z ISIL

Kolejną kwestią, która zdominowała szczyt, były wyzwania stwarzane przez ugrupowanie islamistyczne na Bliskim Wschodzie. B. Obama i D. Cameron ogłosili, że szukają sprzymierzeńców w walce z ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), w szczególności na terytorium Iraku. W ostatnich tygodniach doniesienia o mordowaniu zachodnich zakładników, jak również torturach wykonywanych na żołnierzach irackich i czystkach etnicznych wywołały poruszenie opinii publicznej. W Deklaracji szczytu wyraźnie wskazano, że reżim Assada przyczynił się do powstania i dalszych sukcesów ISIL.

Na forum NATO w dyskusji na temat możliwych scenariuszy wzięło udział 10 państw, w tym Polska. Oznacza to, że Warszawa jest postrzegana jako jeden z najważniejszych sojuszników. Z drugiej strony, ewentualne zaangażowanie w operację przeciw ISIL mogło być warunkiem uzyskania konkretnych, korzystnych dla nas zapisów w Deklaracji szczytu.

Plan Działań na rzecz Gotowości NATO

Sojusznicy zaakceptowali Plan Działań na rzecz Gotowości (NATO Readiness Action Plan), który wskazuje spójny i kompleksowy zespół środków odpowiedzi na wyzwania dla bezpieczeństwa. Uchwalenie Planu wprost odniesiono do zachowania Rosji, a także zagrożeń łączących się z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W ramach Planu znalazły się środki mające sprawić, że państwa leżące na wschodniej flance NATO poczują się pewniej – w tym potwierdzenie obecności wojskowej na zasadach rotacyjnych (wielkość kontyngentów uzależniona jest od zmieniającej się sytuacji politycznej).

Oprócz tego uchwalono powołanie nowych połączonych sił szybkiego reagowania (Very High Readiness Joint Task Force). Premier Wielkiej Brytanii D. Cameron zaskoczył – jak się wydaje – wielu komentatorów, deklarując, że kwatera główna tych sił będzie znajdować się w Polsce. Żołnierze brytyjscy mają stanowić według deklaracji do 25% „szpicy” (spearhead). Mają być one zbudowane z ok. 4 tysięcy żołnierzy i cechować się szybkim czasem reakcji – do 48 godzin. W swoim wystąpieniu Cameron zaznaczył, że szpica ma służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa państw leżących na wschodniej flance NATO w obliczu zachowania Rosji w ostatnich miesiącach: „podczas gdy Rosja nielegalnie depcze Ukrainę, musimy zapewnić naszych wschodnioeuropejskich sąsiadów, że zawsze dochowamy zobowiązań dotyczących kolektywnej obrony zapisanych w artykule piątym”. Niezależnie od tego, nowe siły będą mogły zostać użyte „gdziekolwiek na świecie”. Jednakże, umieszczenie kwatery szpicy w Polsce jednoznacznie wskazuje pochodzenie zagrożenia, o którym myśleli decydenci.

Sekretarz generalny A. F. Rasmussen przypomniał, że choć obecność NATO na wschodniej flance będzie zwiększona, to nie będzie innych nowych stałych baz. Część członków Paktu podnosiła kwestię porozumienia z 1997 r. zawartego z Federacją Rosyjską (Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation), w którym (punkt IV) ustalono, iż nie dojdzie do rozbudowy sił konwencjonalnych Sojuszu w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Porozumienia przywiązane są w sposób szczególny Niemcy, a duża część niemieckiego społeczeństwa wciąż odczuwa wdzięczność wobec ówczesnych radzieckich przywódców za zgodę na zjednoczenie kraju. Mimo to należy zaznaczyć, że dokument podpisano w duchu wzajemnej współpracy i w odniesieniu do deklaracji, zgodnie z którą NATO i Rosja nie traktują siebie jako przeciwników. Trudno uznać po wypowiedziach prezydenta W. Putina i innych kluczowych rosyjskich polityków na przestrzeni ostatnich lat, że Moskwa nie traktuje Paktu jako wroga. Łatwo udowodnić, że to druga strona jako pierwsza złamała postanowienia Deklaracji.

Bezpieczeństwo Afganistanu

Podczas szczytu uchwalono osobną deklarację dotyczącą Afganistanu. W grudniu 2014 r. kończy się mandat misji ISAF. Nie oznacza to końca obecności NATO w tym kraju, zmieni się jednak jej charakter. Od 2015 r. zaangażowanie będzie miało trzy wymiary. W krótkim wymiarze czasu sojusznicy nadal będą szkolić, doradzać i pomagać afgańskim siłom bezpieczeństwa. Ponadto, członkowie Paktu będą wspierać te siły finansowo. Wreszcie, podkreślono, iż w długim okresie dojdzie do wzmocnienia partnerstwa z Afganistanem.

Podsumowanie

Szczyt w Walii odbywał się w wyjątkowych okolicznościach i został zdominowany przez najbardziej pilne kwestie bezpieczeństwa. Zarysowano potencjalny nowy obszar zaangażowania sojuszników – w walce przeciw ISIL.

Dwadzieścia pięć lat po zakończeniu zimnej wojny Europie na nowo grozi międzynarodowy konflikt zbrojny. Środki, o których zadecydowano na szczycie, mają charakter odstraszający i służą zapewnieniu państw bałtyckich oraz Polski o wsparciu sojuszników. Symboliczna decyzja o tym, że następny szczyt odbędzie się w Warszawie w 2016 r., również wspiera ten kierunek. Polska delegacja prawdopodobnie uzyskała większość, jeśli nie wszystkie zakładane cele. Otwartym pozostaje pytanie, czy to wystarczy w aktualnych okolicznościach.

 


Przeczytaj też:

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Karolina Libront

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) i Wydziału Prawa i Administracji (2013) na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie doktorantka na III roku Wydziałowych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (specjalność: stosunki międzynarodowe; praca doktorska dotyczy polityki bezpieczeństwa Niemiec). Stypendium Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2008-2009). Stażystka m.in. w PISM (2009) oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2010). Prezes Koła Naukowego Doktorantów „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”. kontakt: karolina.libront(at)centruminicjatyw.org

1 komentarz on "Szczyt NATO w Walii – historia zatoczyła koło"

  1. Artur Malantowicz

    Der Spiegel pisze, że na ostatnim spotkaniu szefów sztabów NATO w Wilnie poddano w wątpliwość możliwość utworzenia sił szybkiego reagowania Sojuszu. Jako główną przyczynę podaje się pobudki „finansowe i organizacyjne”. Co z tym Sojuszem? Chcemy mieć potencjał szybkiego reagowania, czy nie? Czy Polska i kraje nadbałtyckie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc w razie zagrożenia np. atakiem FR, czy nie?

    Dorzućmy do tego, że dosłownie kilka dni temu Min. Obrony Niemiec przyznało, że stan techniczny armii jest tak kiepski (co też wyszło przy okazji próby dostarczenia pomocy humanitarnej do irackiego Kurdystanu), że nie będą w stanie wywiązać się z zobowiązań sojuszniczych wobec państw nadbałtyckich, gdyby taka zaszła potrzeba.

    Czy jest opcja inna niż powrót do myślenia „umiesz liczyć, licz na siebie”?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>